کتاب پیشرفتهایی در مهندسی طراحی صنعتی

رده : ارگونومی و آنتروپومتری, ایبوک, طراحی صنعتی, طراحی محصول
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

Untitled-1

عنوان کتاب: پیشرفتهایی در مهندسی طراحی صنعتی
نویسنده: دنیس ای. کوئلیو

این کتاب که به گسترش مفاهیم موجود در طراحی صنعتی و مهندسی با یک نگرش نوین و همچنین به شاخه های جدیدی از تئوری و عملکرد در طراحی صنعتی اشاره می نماید.

فرآیند حل مسله، ، بازنگری پروسه های طراحی و روشهای متفاوت طراحی و حل مسله در این کتاب به خوبی مطرح و بررسی شده اند. بخشهای ارائه شده در این کتاب ۴ بخش کلی به شرح زیر می باشد:

بخش اول:
بخش دوم: دیدگاه های طراحی صنعتی
بخش سوم :
بخش چهارم: مطالعات موردی

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب پیشرفتهایی در مهندسی طراحی صنعتی
Advances in Industrial Design Engineering ed. by Denis A. Coelho

About:
This book develops the concepts present in the previous book further, as well as reaching new areas of theory and practice in industrial design. The book assists readers in leaping forward in their own practice and in preparing new design research that is relevant and aligned with the current challenges of this fascinating field.

Contents
Preface
Section 1 Design Process Innovation
۱ A Bi-Directional Method for Bionic Design with Examples
۲ Design Thinking in Conceptual Design Processes: A Comparison Between Industrial and Engineering Design Students
۳ Product Sound Design
۴ TRIZ: Design Problem Solving with Systematic Innovation
Section 2 Industrial Design Perspectives
۵ The Design of Product Instructions
۶ Measuring Design Simplicity
Section 3 Sustainability
۷ Sustainable Product Innovation: The Importance of the Front-End Stage in the Innovation Process
۸ Toy Design Methods: A Sustainability Perspective
Section 4 Case Studies
۹ Design for Automotive Panels Supported by an Expert System
۱۰ Early Stages of Industrial Design Careers
۱۱ Visual and Material Culture in the Context of Industrial Design

▼ DOWNLOAD NOW!

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

دیدگاه شما:


Loading Facebook Comments ...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram