کتاب سهولت و طراحی، اصول و عملکردهای مناسب

رده : ارگونومی و آنتروپومتری, ایبوک, طراحی صنعتی
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

Untitled-1

معرفی کتاب: سهولت و طراحی (اصول و عملکردهای مناسب) ، نوشته پیتر وینک

درباره:
با توجه به اهمیت و از محصول برای کاربر و تاثیر یک محصول بر رفتار، سیستم جسمانی فرد و آسیب های اسکلتی و عضلانی ، در فرآیند طراحی رعایت اصول ، سهولت و راحتی استفاده از محصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

کتاب سهولت و طراحی به بررسی و پروژه های موفق از پنج کشور در سطح جهان، که سهولت استفاده و راحتی در الویت فرآیند طراحی آنها قرار داشته است می پردازد.
همچنین به چگونگی تاثیر سهولت استفاده و اهمیت موارد بر فروش یک محصول ، کاهش هزینه ها، راندمان بیشتر کاربر در ارتباط با استفاده و همچنین بهره وری بیشتر، کاهش آسیب کاربر در ایستگاه های کاری مورد مطالعه قرار گرفته است.
این کتاب یک منبع و راهنما جهت توسعه و پیاده سازی استراتژی های مناسب برای جلوگیری از خطاهای ارگونومی طراح در و پست های کاری می باشد.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب کتاب سهولت و طراحی، اصول و عملکردهای مناسب
Peter Vink “Comfort and Design: Principles and Good Practice”

About:
With so much attention placed upon comfort in the sale of many goods and in relation to musculoskeletal injuries, it is surprising that there is no generally accepted notion of comfort or discomfort that allow them to be easily incorporated into the design process. Because of this lack of a comfort/discomfort paradigm, industry also lacks a reference linking comfort and design.Some designers have found that the best way to engineer comfort into their products is to involve the end-user in the process.

Comfort and Design: Principles and Good Practice presents cases that demonstrate the success that companies from five countries around the world have enjoyed by engineering products with comfort in mind. The contributors discuss the theory behind ergonomic engineering and demonstrate practice by using case studies, presenting these elements together for the first time in one source.

The text also explores the costs and benefits associated with reducing discomfort in the workplace and increasing comfort in product design. Whether for designing products that will reap higher sales or for designing workstations that will increase productivity and reduce worker injury and discomfort, this book will serve as a guide to develop and implement effective design strategies to deal with comfort.

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

دیدگاه شما:


Loading Facebook Comments ...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram