کتاب ارگونومی برای همه، پان پاسیفیک

رده : ارگونومی و آنتروپومتری, ایبوک, طراحی داخلی, طراحی صنعتی, طراحی مبلمان, معماری
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

Untitled2

این کتاب منتخبی از مقالات ارائه شده در بیستمین جلسه پان پاسیفیک (Pan-Pacific) در کنفرانسی که توسط انجمن تایوان برگزار گردیده است، می‌باشد.

PPCOE 2010 انجمن بین المللی می‌باشد که با هدف گرد هم آوردن محققان و پزشکان از سراسر جهان به منظور تبادل و انتشار آخرین تحولات در زمینه ارگونومی، و فعل و انفعال پیشرفت‌های بین منطقه پان پاسیفیک و سایر نقاط جهان است.

با توجه به نفوذ گسترده ارگونومی در عرصه زندگی و شرایط محیطی انسانها، PPCOE 2010 به بررسی پلت فرمهای حرفه ای مسائل پرداخته است.
ارگونومی برای همه موضوع اصلی کنفرانس جهت پرداختن به چشم اندازها و مسائل، و در راستای سودمندی و بهره گیری از دانش ارگونومی برای تمامی جنبه های زندگی و محیط های کاری مشخص گردیده است.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود ارگونومی برای همه، پان پاسیفیک
Ergonomics for All : Celebrating PPCOE’s 20 years of Excellence

About:
This book contains the selected papers presented at the 20th anniversary meeting of the Pan-Pacific Conference on Ergonomics organized by the Ergonomics Society of Taiwan. PPCOE 2010 is an international forum aimed to bring together scholars and practitioners from around the world to exchange and disseminate the latest developments in ergonomics, and the interplay of these advances between the pan-pacific region and the rest of the world. Considering the pervasive influence of ergonomics on almost every walk of our lives, PPCOE 2010 will commence an omnivorous platform to diversify the horizon beyond simply occupational ergonomics. To address the challenges and prospects, Ergonomics for All has been set as the conference theme, hoping to shape a lifestyle and working environment where ergonomics benefits everyone.

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

دیدگاه شما:


Loading Facebook Comments ...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram