کتاب داستانهای هرتزین

رده : ایبوک, طراحی پایدار, طراحی صنعتی, مدیریت طراحی
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

Untitled-1

معرفی کتاب : داستانهای هرتزین (Hertzian Tales) ، محصولات الکترونیکی، تجربه و طراحی انتقادی.

آگاهی ها و تجارب روزمره اجتماعی و فرهنگی ما بواسطه قرارگیری در محیطی از محصولات الکترونیکی و رشد روز افزون این نوع از محصولات -از تسترهای هوشمند تا آی پد امروز- شکلی از تجربه ما از آنها در زندگی و پیرامونمان می باشد و بعنوان بخشی از محیطی است که در آن هستیم و زندگی می کنیم.

این کتاب که توسط آنتونی دون (Anthony Dunne) نوشته شده است در حقیقت به بررسی تاثیر محصولات الکترونیکی در زندگی انسانها و راهکارهای طراحی کاربر محور و نقش زیبایی بواسطه وجود این محصولات و بهبود کیفیت و ارتباط انسان با محیط زیست الکترونیکی می پردازد. فلسفه وجودی این کتاب، اهداف و دلایل آن را نویسنده بدین گونه بیان می کند; که منشاء داستان های هرتزین از دو جا سرچشمه می گیرد اول نقش محدودی که برای طراحان صنعتی در رابطه با محصولات الکترونیک وجود دارد(در قیاس با دیگر عوامل تولید متخصصان، مهندسان و بازاریابان) در رابطه با گسترش یک محصول جدید الکترونیکی و دوم، اعتقاد به تاثیر بیش از حد طراحی در رابطه با کیفیت استفاده از محصولات الکترونیکی است. هدف این کتاب درک پتانسیل طراحان صنعتی در طراحی و آگاهی از فن آوری محیطی و محصولات الکترونیکی می باشد. و اعتقاد شدید نویسنده به این پتانسیل طراحی صنعتی که بعنوان هنر کاربردی ، و یا هنر صنعتی به منظور بهبود کیفیت ارتباط ما با محصولات نوین است.

هرتزین از دو بخش اصلی تشکیل شده است: شش مقاله در مورد بررسی رویکردهای طراحی جهت توسعه امکانات زیبایی شناختی و انتقادی الکترونیکی محصولات خارج از مبحث و زمینه های تجاری. و پنج عنوان طراحی مفهومی که پروپازولهایی هستند با ارائه تصویر، موضوعات و بخشهای تئوری و عملی.
ایده های اولیه داستانهای Hertzian بین سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ برای نویسنده شکل گرفت واین نسخه برای اولین بار از طریق کالج سلطنتی هنر در سال ۱۹۹۹ منتشر شده است.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب داستانهای هرتزین
Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design

About:
As our everyday social and cultural experiences are increasingly mediated by electronic products — from “intelligent” toasters to iPods — it is the design of these products that shapes our experience of the “electrosphere” in which we live. Designers of electronic products, writes Anthony Dunne in Hertzian Tales, must begin to think more broadly about the aesthetic role of electronic products in everyday life. Industrial design has the potential to enrich our daily lives — to improve the quality of our relationship to the artificial environment of technology, and even, argues Dunne, to be subverted for socially beneficial ends.

The cultural speculations and conceptual design proposals in Hertzian Tales are not utopian visions or blueprints; instead, they embody a critique of present-day practices, “mixing criticism with optimism.” Six essays explore design approaches for developing the aesthetic potential of electronic products outside a commercial context–considering such topics as the post-optimal object and the aesthetics of user-unfriendliness — and five proposals offer commentary in the form of objects, videos, and images. These include “Electroclimates,” animations on an LCD screen that register changes in radio frequency; “When Objects Dream…,” consumer products that “dream” in electromagnetic waves; “Thief of Affection,” which steals radio signals from cardiac pacemakers; “Tuneable Cities,” which uses the car as it drives through overlapping radio environments as an interface of hertzian and physical space; and the “Faraday Chair: Negative Radio,” enclosed in a transparent but radio-opaque shield.

Very little has changed in the world of design since Hertzian Tales was first published by the Royal College of Art in 1999, writes Dunne in his preface to this MIT Press edition: “Design is not engaging with the social, cultural, and ethical implications of the technologies it makes so sexy and consumable.” His project and proposals challenge it to do so.

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

دیدگاه شما:


Loading Facebook Comments ...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram