کتاب پیوست معماری و آموزش، طراحی پایدار محیط های آموزشی

رده : ایبوک, معماری
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

Untitled-1

نام کتاب: پیوست معماری و آموزش، محیط های آموزشی
آن تیلور و کاترین انگاس

آن تیلور در طی چهل سال گذشته چگونگی محیط های آموزشی، زمین های بازی، خانه ها، موزه ها، و پارک کودکان همچنین تاثیرات محیط و چگونگی آموزش را مورد مطالعه قرار داد، که نتیجه آن توسعه یک دید کل نگر درباره فلسفه طراحی پایدار در محیط های آموزشی می باشد.

تیلور با استدلال معتقد است، معماران باید دانش طراحی خود را با درک صحیحی از نیازهای آموزشی یادگیرندگان ادغام نمایند و همزمان مربیان، خانواده ها، و دانش آموزان آگاهی خود را از ساختمانها، محیط های آموزشی و طبیعت پیرامون در جهت به حداکثر رساندن تجربیات یادگیری گسترش دهند. به عبارت دیگر مدارس و دانش آموزان و محیط های دیگر می توانند به تکست بوکهای سه بعدی تبدیل گردند.

زمانی که معماران از مدلهای آموزشی نوین و مربیان، و روشهای نوین آگاهی دارند قدرت انتقال اطلاعات تنها از طریق یک بسته محدود و تجویز داده به یادگیرندگان صورت نمی گیرد و یک معماری نوین کودکان را به قادر به کشف قدرت یادگیری بالاتر هدایت می نماید.

این کتاب نمونه های متعددی از طراحی های پویایی مطابق با محل و درک میان رشته ای از محیط، شامل دیدگاه های طراح، راه حل های متفکر و موثر و بانکی از تصاویر جهت خلق محیط های آموزشی برپایه یک معماری جامع می باشد.

آن تیلور یکی از برجسته ترین مربیان، طرفدار پیشرو و متخصص در زمینه کتابهای سه بعدی می باشد کارهای او یکی از بهترین منابع جهت اتصال و پیوند محیط آموزشی با دانش آموزان در هر مقطع سنی می باشد. این کتاب یک منبع با ارزش برای طراحان و معمارانی که در زمینه های طراحی محیط های آموزشی فعالیت دارند می باشد.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب پیوست معماری و آموزش، طراحی پایدار محیط های آموزشی
Linking Architecture and Education: Sustainable Design of Learning Environments

About:
For the past forty years Anne Taylor has studied how schools, classrooms, playgrounds, homes, museums, and parks affect children and how they learn. As a result, she has developed a holistic, sustainable philosophy of learning environment design. She argues persuasively that architects must integrate their design knowledge with an understanding of the developmental needs of learners, while at the same time educators, parents, and students must broaden their awareness of the built, natural, and cultural environment to maximize the learning experience. In other words, schools and other environments can themselves become "three-dimensional textbooks." When architects are cognizant of newer models of education and educators view the environment as more than a box in which to teach prescribed lessons, the result is an informed architecture that enables children to discover the power of their own learning.

The book presents numerous examples of dynamic designs that are the result of interdisciplinary understanding of place. Taylor includes designer perspectives, forums derived from commentary by outside contributors involved in school planning, and a wealth of photographs of thoughtful and effective solutions to create learning environments from comprehensive design criteria...

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

دیدگاه شما:


Loading Facebook Comments ...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram